محور مجموعه مدیریت دیرین دیرین بررسی عملکرد

محور: مجموعه مدیریت دیرین دیرین بررسی عملکرد دیرین دیرین بیمه سیل زدگان سیل آذربایجان ستاد بحران

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی تلاش بحرین جهت ناامن نشان دادن کشور عزیزمان ایران

وزارت خارجه بحرین در اقدامی خصمانه و تلاش جهت ناامن نشان دادن جمهوری اسلامی ایران، خواستار سفر نکردن شهروندانش به کشور عزیزمان ایران شد.

تلاش بحرین جهت ناامن نشان دادن کشور عزیزمان ایران

تلاش بحرین جهت ناامن نشان دادن ایران

عبارات مهم : ایران

وزارت خارجه بحرین در اقدامی خصمانه و تلاش جهت ناامن نشان دادن جمهوری اسلامی ایران، خواستار سفر نکردن شهروندانش به کشور عزیزمان ایران شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر رسمی وزارت خارجه بحرین، این وزارت در بیانیه ای با طرح این ادعا که اوضاع داخلی و اوضاع امنیتی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ناآرام است از تمام شهروندان خود خواست، تحت هیچ شرایطی به کشور عزیزمان ایران سفر نکنند.

تلاش بحرین جهت ناامن نشان دادن کشور عزیزمان ایران

وزارت خارجه بحرین هم چنین از شهروندان بحرینی مقیم کشور عزیزمان ایران خواست تا فورا کشور عزیزمان ایران را ترک کنند.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر عده ای در بعضی شهرهای کشورمان اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند که با استقبال و حمایت مقامات آمریکایی و بعضی اروپایی ها مواجه شده است است که در این میان با سوءاستفاده از این شرایط تلاش می کنند، با دامن زدن به ناآرامی ها سیاست های مداخله جویانه خود را در کشور عزیزمان ایران پیش ببرند.

وزارت خارجه بحرین در اقدامی خصمانه و تلاش جهت ناامن نشان دادن جمهوری اسلامی ایران، خواستار سفر نکردن شهروندانش به کشور عزیزمان ایران شد.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور عزیزمان ایران در این رابطه گفت: من گفتم که این اینترنت و هشتگ ها در واقع یک جنگ نیابتی علیه ملت کشور عزیزمان ایران هست. بر اساس بررسی های صورت گرفته شاید ۲۷ درصد از هشتگ هایی که جدیدا به راه افتاده متعلق به سعودی هاست. البته این هشتگ ها متعلق به مردم سعودی نیست بلکه دولت سعودی یعنی دولت محمد بن سلمان این هشتگ ها را به راه می اندازد و عوامل اجرایی این کار، اسرائیلی و غربی هستند. هشتگ ها در خصوص اوضاع کشور عزیزمان ایران از آمریکا، انگلیس و عربستان به راه افتاده است.

وی افزود: آنها یک شرکت درست کرده اند و افرادی از خارج از سعودی جهت اداره این شرکت آورده اند چون سعودی ها خودشان چنین توانی را ندارند. همچنین منافقین نیز مسلما ابزارها و پیاده نظام این شرکت هستند. مسلما سعودی ها از کشور عزیزمان ایران پاسخ مناسبی دریافت خواهند کرد و از جایی که نخواهند فهمید این پاسخ را دریافت خواهند کرد. خاندان حاکم بر سعودی به خوبی خطر پاسخ ما را می داند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: سعودی نمی تواند با مداخله در کشور عزیزمان ایران و جنبش ملت هوشیار کشور عزیزمان ایران بر زیان هایی که در یمن ایجاد کرده است سرپوش بگذارد.

تلاش بحرین جهت ناامن نشان دادن کشور عزیزمان ایران

حسن روحانی، مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران در سخنان یکشنبه شب خود در این رابطه گفت:این توصیه باید جهت همه روشن باشد که ما ملت آزادی هستیم و طبق قانون اساسی و حقوق شهروندی، مردم در بیان انتقادات و حتی اعتراض ارزش کاملاً آزاد هستند؛ ولی در عین حال باید توجه کنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه ای باشد که آخر آن منتهی به بهتر شدن شرایط کشور و زندگی مردم شود.

وزارت خارجه بحرین درحالی مدعی ناامنی در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است که مردم مخالف دولت بحرین در سال های اخیر بارها دست به تظاهرات زده و نیروهای امنیتی این کشور شهروندان و خصوصا شیعیان را دستگیر یا به قتل رسانده اند که این کارها آنها مورد انتقاد جوامع بین المللی نیز قرار گرفته است.

وزارت خارجه بحرین در اقدامی خصمانه و تلاش جهت ناامن نشان دادن جمهوری اسلامی ایران، خواستار سفر نکردن شهروندانش به کشور عزیزمان ایران شد.

واژه های کلیدی: ایران | بحرین | سعودی ها | وزارت خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog