محور مجموعه مدیریت دیرین دیرین بررسی عملکرد

محور: مجموعه مدیریت دیرین دیرین بررسی عملکرد دیرین دیرین بیمه سیل زدگان سیل آذربایجان ستاد بحران

گت بلاگز اخبار اجتماعی از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف نداده‌ام / مرعشی

مرعشی تاکید کرد: تا زمانی که وظیفه آقای نجفی جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روشن نشده انصراف و یا قطعیت کاندیداتوری‌ام را به صلاح نمی‌دانم.

از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف نداده‌ام / مرعشی

مرعشی: از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف نداده ام

عبارات مهم : ایران

مرعشی تاکید کرد: تا زمانی که وظیفه آقای نجفی جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روشن نشده انصراف و یا قطعیت کاندیداتوری ام را به صلاح نمی دانم.

به گزارش ایلنا ؛حسین مرعشی ضمن تکذیب شایعه انصرافش از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: من از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف نداده ام اساسا خلق و خوی من اینگونه است که هیچ گاه دوستانم را تنها نمی گذارم.

از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انصراف نداده‌ام / مرعشی

او افزود: البته آقای نجفی در حال تهیه برنامه است و من هم به آقای نجفی در این راه کمک می کنم. در واقع ترجیح و اولویت خود من آقای نجفی است ولی این به معنای انصراف از کاندیداتوری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست.

مرعشی تاکید کرد: تا زمانی که وظیفه آقای نجفی جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روشن نشده انصراف و یا قطعیت کاندیداتوری ام را به صلاح نمی دانم.

مرعشی تاکید کرد: تا زمانی که وظیفه آقای نجفی جهت حضور در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روشن نشده انصراف و یا قطعیت کاندیداتوری‌ام را به صلاح نمی‌دانم.

این در حالی است بعضی رسانه ها از انصراف مرعشی خبر داده بودند که این خبر به وسیله خود مرشی و در گفت وگو با ایلنا تکذیب شد.

واژه های کلیدی: ایران | انصراف | شهرداری | تکذیب شایعه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog